Sponsors

Sponsor beleid RC the Bassets

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien voor de selecties en jeugd, goed onderhoud te plegen aan veld en clubhuis, en materialen aan te schaffen. Dit komt de uitstraling en de levendigheid de vereniging en haar leden ten goede.

Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.

RC the Bassets

Sponsors